יער משמר הנגב

תוכנית 7/ 03/ 485

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יער משמר הנגב
מספר: 7/ 03/ 485
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.פרוט ודיוק תמ"א 22 בתחום תחולת התוכנית. (הוספה ו/או גריעת שטחי יער).
ב.יצירת מסגרת תכנונית להקמת יער שמטרתו שיפור נוף, שיפור איכות הסביבה,
שמירה על צמחית נחלים טבעית קיימת, נופש בחיק-הטבע ע"י הסדרת ייעודים
ושימושי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בנייה.
ג.שינוי יעוד משטח חקלאי ליער וכן מיער עפ"י תמ"א 22 לשטח חקלאי.
ד.קביעת תנאים להקמת חניונים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
דרומית לישוב רהט
בתחום מועצה אזורית בני שמעון


גוש סוג הגוש חלקות בשלמותן חלקי חלקות

100226/3 מוסדר 12 13, 11, 10, 3-7, 1
100226/4 מוסדר --- 1
100227/2 מוסדר --- 4-12, 1
100227/3 מוסדר 8, 7, 5, 2 6, 4, 3, 1
100227/4 מוסדר --- 1
100227/5 מוסדר --- 20-22, 15, 11, 6, 5, 1-3
100227/8 מוסדר 4-2 1
100228/3 מוסדר --- 1
100229/2 מוסדר --- 2, 1
100229/3 מוסדר --- 1
100229/4 מוסדר 3, 2 1
100229/8 מוסדר --- 1
100230/1 מוסדר --- 1
100230/2 מוסדר --- 7, 4, 3
100230/3 מוסדר 16, 15, 11, 10, 7, 6 12-14, 9, 8, 4, 3, 1
100230/4 מוסדר 3 5, 4, 2, 1
400050 מוסדר --- 1
400051 מוסדר --- 1
400092 מוסדר --- 2
400115 מוסדר --- 2, 1
400116 מוסדר --- 1
400117 מוסדר --- 1
400118 מוסדר 3, 1 2
400120 מוסדר --- 1
400122 מוסדר --- 1
400134 מוסדר --- 1
400141 מוסדר --- 1
400148 מוסדר --- 1
400150 מוסדר --- 1
400151 מוסדר --- 1
400202 מוסדר --- 1
400203 מוסדר --- 1
400204 מוסדר --- 1-3
400394 מוסדר --- 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40חלק
10230חלק1-2
100226חלק121, 3-7, 10-11, 13
100227חלק2-81, 9-12, 15, 20-22
100228חלק1
100229חלק2-31
100230חלק3, 6-7, 10-11, 15-161, 4-5, 8-9, 12-14
400050חלק1
400051חלק1
400092חלק2
400115חלק1-2
400116חלק1
400117חלק1
400118חלק1, 32
400120חלק1
400122חלק1
400134חלק1
400141חלק1
400148חלק1
400150חלק1
400151חלק1
400202חלק1
400203חלק1
400204חלק1-3
400394חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/07/2012תאריך פרסום: 19/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6447. עמוד: 5385. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים01/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית27/02/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות16/03/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4609. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית14/06/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/06/2009
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/05/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית26/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2007
קבלת תכנית29/03/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה