יער ציפורי

תוכנית ג/ 17183

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יער ציפורי
מספר: ג/ 17183
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
- דיוק ופירוט שטחים עפ"י תמ"א 22 לשטחי יער לסוגיו .
- הוספת /הרחבת שטחי יער נטע אדם קיים ומוצע , יער טבעי לשימור ולטיפוח , יער - פארק מוצע ונטיעות בגדות נחלים , שאינם כלולים בתמ"א 22 .
- שמירה על שטחים פתוחים ועל אופיים כשטחי מרעה .
- ייעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור .

עיקרי הוראות התכנית :
קביעת גבולות ליערות .
קביעת התכלית המותרת בכל ייעוד קרקע .
קביעת הוראות בדבר הקמת תשתיות ופיתוח השטח .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרת
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלצפורי
צפוןמבוא העמקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17463חלק
17464חלק
17466חלק
17467חלק
17471חלק
17485חלק
17489חלק
17490חלק
17507חלק
17509חלק
17510חלק
17513חלק
17514חלק
17515חלק
17516חלק
17517חלק
17521חלק
17530חלק
17534חלק
17584חלק
17585חלק
17586חלק
17587חלק
17588חלק
17589חלק
17590חלק
17593חלק
17594חלק
17595חלק
17596חלק
17597חלק
17602חלק
17604חלק
17605חלק
17606חלק
17609חלק
17611חלק
17618חלק
17619חלק
17620חלק
17621חלק
17622חלק
17623חלק
17624חלק
17625חלק
17626חלק
17631חלק
17640חלק
17643חלק
17661חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3370ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - רמת דודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף05/04/2009
קבלת תכנית30/07/2007