יער שמריה רנן

תוכנית 7/ 03/ 470

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יער שמריה רנן
מספר: 7/ 03/ 470
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פרוט מתחמי היער בהתאם לתמ"א 22.
ב. עדכון / התאמה/ תיקונים לתמ"א 22 ביחס למצב תכנוני קיים ומאושר.
ג. שינוי יעוד קרקע מ"שטח חקלאי" לאזור "יער פארק מוצע" ולאזור "יער נטע אדם קיים".
ד. הוראות בדבר שימור וטיפוח יערות למען: שיפור נוף, העשרת המגוון הצמחי, תשתית לנופש, לשטח חקלאי ושימור הקרקע.
ה. שינוי יעוד מיער עפ"י תמ"א 22 לשטח חקלאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
דרוםשמעוניםמרחבים

תיאור המיקום:
בתחום מועצות אזוריות בני שמעון ומרחבים
קואורדינטות X- 166000 , Y- 584000
מכביש משמר הנגב- בית קמה לכיוון מערב, דרך חוות גילת ועד מושב רנן

גושים וחלקות:
גוש: 100230-5 חלקה 1 (חלק)
גוש: 100234-2 חלקי חלקות 1,3
גוש: 100235-2 חלקי חלקות 1,2,5
גוש: 100235 חלקה 3, חלקי חלקות 1,2,4,5,12,13,14,15,19,20
גוש: 100236-4 חלקה 7 (חלק)
גוש 100242 חלקי חלקות 1,6,7,8,14,19,20,21
גוש: 100281-2 חלקה 13 (חלק)
גוש: 100281-4 חלקי חלקות 2,3,4
גוש: 100282-2 חלקה 18, חלקי חלקות 11,13,14, 15,16,17,19,20,21,27,28,29,32,40
גוש: 100282-4 חלקי חלקות 1,3

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305/ 25מרכז אזורי למחקר ושרותים חקלאיים - גילתשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3551. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים16/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/04/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/04/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית16/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2007
קבלת תכנית16/06/2004