יערות בקעת יבנאל ורכס פוריה

תוכנית ג/ 16213

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יערות בקעת יבנאל ורכס פוריה
מספר: ג/ 16213
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פירוט ודיוק תמ"א 22 לשטחי יער שונים וכן גריעת שטחי יער לטובת שטחים חקלאיים.
ייעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור.
הגדרת מוקדים והתווית דרכי יער לפיתוח נופש ותיירות ביער.

עיקרי ההוראות:
קביעת התכליות והשימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות , מגבלות וזכויות בניה מותרים במוקדי הפיתוח (חניוני קק"ל)
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ל"יער נטע אדם קיים" בשטחים מיוערים בפועל.
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ל"יער פארק קיים".
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ל"יער פארק מוצע" באזורי נחל יבנאל ויובליו.
גריעת שטחי יער נטע אדם קיים ומוצע, יער פארק קיים ומוצע לטובת היעוד "קרקע חקלאית".
מתן הגדרות, הוראות ומגבלות לנושא הטיפול היערני

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןטבריהטבריהטבריה
צפוןעמק הירדןעמק הירדן
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1חלק
12257חלק57-58
15052חלק14, 19, 22, 38
15053חלק7, 9-10
15054חלק38
15055חלק74
15056חלק4-5, 9, 11-121-3, 6, 10
15058חלק8, 12, 15, 21
15160חלק1
15161חלק1, 3, 6
15244חלק8, 20-23, 32
15245חלק1-2, 7-9, 24-27, 32-45, 48
15246חלק7, 148, 11, 15-16, 20, 30-31, 38-40, 48, 50, 56, 58
15247חלק3-16, 19-26, 40, 43-44, 46-47, 49-54, 56, 65-66
15250חלק2-7, 9, 12
15251חלק701-3, 63-64, 66-69, 71, 75-78, 82
15252חלק1-2, 26-27, 30, 39-403-4, 22-25, 28-29, 31-33
15253חלק9-14, 40, 79, 831-2, 8, 15, 29, 34, 37-39, 41-45, 52, 58-59, 64, 73-74, 76-78, 80-82
15254חלק1-4, 32-33, 405-8, 10-16, 24-25, 27-31, 34-39, 41, 43-45
15255חלק4-5, 7-13, 16-17, 32, 34-361-3, 6, 15, 18-20, 23, 25-31, 33
15256חלק4813-15, 24-25, 29-33, 37, 40-45, 50-52
15257חלק28-39, 50-51, 53, 57-58
15258חלק61-2, 5
15263חלק1, 74-87, 102-103, 107
15264חלק1
15265חלק33, 531-4, 14-16, 23, 31-32, 34, 36, 42-51, 54
15266חלק4-11, 662-3, 12-13, 15-22, 32-39, 58, 62-64, 67-70, 75
15267חלק1-8, 6011-15, 24-33, 40, 61-63
15268חלק97-8, 10-13, 19, 25, 98-99, 101
15274חלק23, 34, 51-53, 83-89, 91-92, 95-96, 100-1015-7, 22, 32-33, 35, 38-40, 42-43, 47, 50, 54, 57-61, 65-68, 74-77, 82, 94, 97-98
15275חלק40-42, 59-601, 5, 38-39, 43, 62-64
15276חלק6-7, 28-33, 53-54, 61-62, 71-725, 8, 25, 27, 34, 55, 60, 63, 65-67, 70, 73
15277חלק23-27
15306חלק43-458-9, 16-17, 25, 28-29, 32, 37, 39-42, 46-47, 49, 52, 55
15307חלק49
15308חלק221
15323חלק229, 232, 235, 238, 241, 249, 253, 255, 257
15324חלק231, 234
15345חלק10, 13, 16, 19, 21, 23-25, 40, 43, 46, 49
15346חלק4208, 210, 234-235, 256
15433חלק12-14
17345חלק4-51-3
17346חלק3, 5-7
17347חלק91-2, 6-7
17348חלק1-2, 10-13, 16, 19
17349חלק45-46
17350חלק1, 5
17360חלק1-4, 6-7, 43-44, 46, 49, 54
17361חלק12, 50, 52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5953יעוד שטחים לנופש חופי מי כנרתשינוי
תוכניתמשצ/ 68קבוצת כנרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4171. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים30/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/03/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/02/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/01/2012
החלטה בדיון בולחוף30/12/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות01/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר04/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות24/05/2009תאריך פרסום: 24/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5955. עמוד: 4020. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים24/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2009. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/03/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/03/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית06/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה16/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/03/2006
קבלת תכנית27/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים135416/02/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201100224/01/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201002212/10/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201000523/08/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201000921/04/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף5730/12/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף5809/12/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200904101/12/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים104204/06/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34506/11/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12818/10/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200700916/05/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה