יערות הקשת הגדולה

תוכנית ג/ 17304

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יערות הקשת הגדולה
מספר: ג/ 17304
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנון יערות הקשת הגדולה, כמרחב משולב של יערות ושטחים פתוחים לימוש רב תכליתי לרווחת הציבור,
2. פירוט ודיוק תמ"א 22.
3. שינוי סיווג שטח היער חש/60 וחש / 62 בהתאם לסעיף 9 להוראות תמ"א 22/4 (מיער טבעי לשימור ליער נטע אדרם קיים).
4. אישרור תכניות מש"צ 2 בהיקף של כ - 8 דונם יער מקבוצה א' (יער טבעי לשימור) בתחום יער בלפור וג/ 3679, בהיקף של כ - 10 דונם מקבוצה א' (יער טבעי לשימור) בתחום יער בית קשת, הכל על פי סעיף 7 ב' להוראות תמ"א 22.
5. אישור בינוי בהיקף של 500 מ"ר בהתאם לסעיף 11 ג' להוראות תמ"א 4/22 עבור חניוני היער הראשיים בבית קשת ובהר הקפיצה.
6. יעוד שטחים לסוגי יער שונים.
7. הגדרת דרכי יער ומוקדי נופש ותיירות ביער

עיקרי ההוראות:
1. קביעת יעודי קרקע של היערות יער נטע אדם קיים ומוצע , יער טבעי לטיפוח ויער טבעי לשימור נטיעות בגדות נחלים.
2. קביעת יעודי קרקע לצרכי ונפש וטיילות דרכי יער, חניונים ומצפורים 3 חניונים ראשיים ו - 4 חניונים משניים.
3. שינוי יעוד מקרקע חקלאית ליעודי היער השונים ושינוי יעוד מיעודי היער לקרקע חקלאית.
4. קביעת התכליות והשימושים המותרים בכל יעוד קרקע.
5. מתן הנחיות ומגבלות לצרכי פיתוח נופש תיירות וטיילות
6. קביעת הוראות בניה והיקף בניה במוקדי הפיתוח והנחיות להכנת תכניות מפורטות
7. קביעת הוראות למתן היתרי בניה לחלק ממרכיבי הפיתוח (בתי היערן)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון דרומי
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון צפוני
נספחיםנספחים מופקדים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןנצרתנצרת
צפוןנצרת עיליתנצרת עילית
צפוןמגדל העמק
צפוןהגליל המזרחידבוריה
צפוןיזרעאלים
צפוןמבוא העמקיםכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15140חלק85, 108
15142חלק43, 46
15143חלק1-16
15144חלק3-9, 12, 14-161-2, 10-11, 13
15145חלק4, 10, 15-221-3, 5-8, 11-14, 23, 25
15146חלק1-3, 17-22, 29-30
15147חלק3-7
15148כל הגוש
15149חלק11, 164, 8, 13
15153חלק1, 5-7
15154חלק1-8, 16-17, 28-35, 37-38, 47-49
15155חלק3, 8, 16, 22, 47-48, 53-58, 60-66, 68, 70-71, 89, 94, 96, 105-1072, 7, 9, 13, 17, 20-21, 23-25, 33, 40-43, 45-46, 49, 51-52, 59, 67, 69, 72-75, 87, 93, 95, 97, 100, 108-110
15156חלק10396, 101-102, 105, 124
15157חלק1
15745חלק4-5
15746חלק138-12
16547חלק95, 38
16548חלק21-23, 25-27, 52, 54-55, 57-59, 101, 115
16549חלק2-5, 8-13, 17-18, 31-37, 42, 461, 6-7, 14-16, 19-22, 25, 38, 40-41, 43-45
16550כל הגוש
16551חלק5-72, 4
16552חלק11-12, 14, 16, 18-19, 32-3510, 13, 20, 30
16553חלק157, 168
16554חלק34, 64-6530, 66
16558חלק2, 6-8, 15
16559חלק74-5, 8, 13
16560חלק1-2, 5
16561חלק7
16563חלק23, 26, 35
16564חלק15-16
16565חלק1, 6-7
16566חלק57
16575חלק1
16576חלק8
16582חלק10, 13-14
16629חלק2-5, 10
16825חלק14, 17
16826חלק1312
16846חלק910-11, 13
16866חלק26, 295, 9, 27
16867חלק15-23, 28-29, 34
16871חלק2-31
16872חלק3-4, 6, 8-91-2, 5, 7
16873חלק26
16874חלק21
16900חלק9-102-7, 11-13
16901חלק1, 3, 102, 11
16902חלק21, 24, 29
16905חלק1-2, 19-21
16908חלק79, 11
16910חלק3
16912חלק17
16913חלק2-3, 14
16931חלק1, 3-5, 7
16932חלק1, 3-4, 62, 5
16933חלק46, 101, 107-109, 116
16934חלק61, 78, 91, 94, 98, 101
16942חלק7159, 62, 68, 70, 72-73, 76
16943חלק14-172, 4, 7, 11, 13, 18-19
16944חלק146
16945חלק11, 14-215, 8, 12-13, 22, 24
16946כל הגוש
16964כל הגוש
16965חלק1, 3-8, 14, 162, 9, 11-13
16966חלק1-2, 4-63, 10, 12-20
16972חלק37-38
16973חלק3-4, 9-11, 131-2, 5-6, 12, 14-15
16974חלק40, 43
17041חלק74, 7849, 77
17042חלק15-16, 58, 64-65, 6862, 67, 69
17043חלק2
17044כל הגוש
17045חלק4-62-3
17196חלק5, 8-11, 13, 151-2, 6-7, 14
17197חלק10, 288, 14-17, 24-25
17210חלק60
17211חלק63
17213חלק118, 131
17214חלק78104, 106, 211
17215חלק78, 125, 129
17216חלק85, 87-88
17220חלק1, 5-83-4, 9, 11, 34, 37
17221כל הגוש
17222כל הגוש
17223חלק1
17224חלק1
17225חלק1
17294חלק1
17341חלק12-3, 5, 8
17383חלק20-2415, 25-27, 29-31, 33
17384חלק4952, 109
17385חלק31
17399חלק61-2, 5, 7-10, 12-13, 15-16, 18-19, 33, 38-41
17400חלק62-6312-14, 16, 18, 46-51, 53, 59
17401חלק19-211-4, 17-18, 22-24, 28-29, 31-33, 41
17402חלק10-13, 25, 35-39, 42, 456-9, 14, 16, 24, 26-27, 30, 33-34, 40, 43-44, 46-49
17403חלק12-3, 5, 35-37, 44-45, 47-51
17406חלק14-17, 418-13, 18
17407חלק36, 38-3912, 16, 33, 35, 42-58, 60
17408חלק1-3, 5-74
17409חלק2, 4-51, 3, 6-7
17471חלק11-13, 23, 25, 29-31, 33-35, 43, 45
17530חלק12, 146-10, 15-16, 20-24, 30, 36, 55, 81
17533חלק2
17609חלק7-9
17610חלק2-34-6, 11, 17
17724חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות13/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5692. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/05/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית29/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/07/2008
קבלת תכנית31/10/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה