יערות ושמורת טבע יחיעם געתון

תוכנית ג/ 18091

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יערות ושמורת טבע יחיעם געתון
מספר: ג/ 18091
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דיוק גבולת שטחי היער ושטח שמורת הטבע בהתאמה למצב הפיסי בשטח
גריעת שטחים מעובדים ושטחי משבצת מתחומי תמ"א 22 והפיכתם לשטח שיעודו חקלאי
הרחבת גבולות שמורת טבע נחל יחיעם

עיקרי ההוראות:
דיוק גבולות שטחי היער ושטח שמורת הטבע בתחום התכנית
הרחבת גבולות שמורת טבע נחל יחיעם ושינוי שטח ביעוד חורש טבעי לשימור ליעוד שמורת טבע
פירוט יעודי תמ"א 22 תוך התאמה למצב פיזי קיים בשטח
הגדרת התכליות והשימושים המותרים בכל יעוד קרקע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשריחיעם
צפוןהגליל המרכזי
צפוןמעלה הגליל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18155חלק
18231חלק
18244חלק
18245חלק
18246חלק
18247חלק
18249חלק
18250חלק
18251חלק
18252חלק
18256חלק
18363חלק
18365חלק
18394חלק
18395חלק
18396חלק
18397חלק
18398חלק
18411חלק
18413חלק
18414חלק
18415חלק
18416חלק
18417חלק
18418חלק
18419חלק
18420חלק
18421חלק
18422חלק
18423חלק
18424חלק
18425חלק
18426חלק
18427חלק
18639חלק
18644חלק
18661חלק
18670חלק
18671חלק
18684חלק
18697חלק
18698חלק
18699חלק
18711חלק
18712חלק
18713חלק
18714חלק
18715חלק
18716חלק
18717חלק
18718חלק
18724חלק
18725חלק
18726חלק
18727חלק
18729חלק
18741חלק
18745חלק
18746חלק
18747חלק
18748חלק
18749חלק
18750חלק
18751חלק
18797חלק
18798חלק
18799חלק
18890חלק
18892חלק
18893חלק
18894חלק
18895חלק
18929חלק
18952חלק
18953חלק
18954חלק
18955חלק
18956חלק
18957חלק
18958חלק
18959חלק
18960חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/05/2009
קבלת תכנית09/02/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201000807/07/2010