יערות פארק גורן,

תוכנית ג/ 13710

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יערות פארק גורן,
מספר: ג/ 13710
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שמירה על שטחים פתוחים צפונית לנחל כזיב, שמירה על אופיים הקיים כשטחי מרעה.
- קביעת גבולות מדויקים ושימושים עיקריים ליער, כפרוט /עדכון לתמ"א 22.
- הוספת / הרחבת שטחי יער טבעי לשימור ויער טבעי לטיפוח על אלה המאושרים עפ"י תמ"א 22.
- הגדרת הנחיות לתכנון ופיתוח מערך קליטת הקהל ושהייתו בשטח הפארק.
-שינוי שטחים מאזור חקלאי וייעודם כאזור יער לטיפוח/ לשימור .
- שינוי שטחים מאזור חקלאי וייעודם כדרך.
- שינוי שטחים מאזור חקלאי וייעודם כשמורת טבע.
- הקצאת שטח מתוך השטח המיועד ליער טבעי לטיפוח לצורך הקמת אמפיתאטרון , אזור לינת מטיילים, מסעדה , מצפור "שער" כניסה לפארק.
- הקצאת שטח מתוך השטח המיועד ליער טבעי לשימור לצורך הקמת מצפור.
- הצרת דרך מאושרת מ- 20 מטר ל- 10 מטר.
- הצרת דך מאושרת מ- 20 מטר ל- 8 מטר.
- הקצאת שטח לצורך הקמת חניון קמפינג וחוות רכיבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסף

תיאור המיקום:
צפונית לנחל כזיב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18524חלק2
18607חלק1
18608חלק6-8, 10-14, 16-19, 259, 15, 20-21
18609חלק1213-14
18611חלק3-5, 7-151-2, 6, 16
18612חלק7-8, 10, 14-159, 11-13, 16-18
18615חלק1, 13-14, 25
18616חלק1
18617חלק4-6, 10-123, 7-9, 13-15
18618חלק1, 18
18677חלק6
18678חלק2-4, 6-10, 12-15, 18, 20-241, 5, 11, 16-17, 19
18679חלק71, 5-6, 8-11, 13, 19, 23
18683חלק1
19680חלק1, 10, 22-23
19681חלק1-2, 5, 83-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4908תכנית מתאר מעלה יוסףשינוי
תוכניתג/ 883שמורת טבע נחל כזיבשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןאישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/01/2007תאריך פרסום: 24/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5169. עמוד: 1267. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים29/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/12/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/11/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית18/07/2006
החלטה בדיון באישור תכנית12/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2006תאריך פרסום: 10/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5518. עמוד: 2537. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2006
החלטה בדיון בוולק"ח27/03/2006
פרסום להפקדה בעיתונים03/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה31/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/07/2003
קבלת תכנית09/01/2003