יערות רכס יבנאל וכפר קיש

תוכנית ג/ 16062

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יערות רכס יבנאל וכפר קיש
מספר: ג/ 16062
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
פרוט מתחמי היער עפ"י תמ"א 22.
עדכון/ התאמה/ תיקונים לתמ"א 22 ביחס למצב תכנוני קיים ומאושר.
הגדרת שטחי יערות נוספים לאלה המאושרים עפ"י תמ"א 22.
הגדרת מוקדים לפיתוח פעילות נופש ביער.

עיקרי התכנית:
קביעה מדוייקת של מתחמי היערות.
קביעת ופרוט התכליות המותרות בשטחי היערות.
שינוי יער נטע אדם קיים בפועל, המוגדר כ"שטח חקלאי" ל"יער נטע אדם קיים" מסוגים שונים.
שינוי שטחים המוגדרים כ"שטח חקלאי" ל"יער פארק" ול"יער טבעי לשימור".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכפר קיש
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15124חלק1-3
15125חלק1-4
15129חלק3
15130חלק1-3
15131חלק11-12, 155-7, 9-10, 13-14
15270חלק79-8065-67, 69-71, 78
15271חלק8-10, 12-15, 19-20, 585, 11, 17, 21-22, 24, 34, 51, 53, 57, 62
15290חלק4-5
15291חלק311-2, 7-8, 11-12, 17-18, 20-24
15292חלק34-36, 57
15293חלק1-3, 15
15294חלק2, 19, 21, 24-25, 28, 30, 41, 67
15295חלק19-211-4, 8-11, 13, 22-23, 32
15296חלק1
15297חלק2-4, 6-7, 10-11, 13
15355חלק1-2, 6-7, 9-10
15356חלק1-2, 6-10, 16
15357חלק3, 5, 111-2, 4, 6-10
15358חלק1-4
15360חלק1-4, 6, 8-10
15361חלק5-61, 4, 7
15364חלק87
15366חלק1-4
15368חלק2-3, 43, 53
15373חלק1
15374חלק1
15376חלק21
15378חלק
15379חלק1-46
15386חלק1-5, 7-18, 20-24
15387חלק9-11
15397חלק1
15398חלק1
15438חלק284, 6, 9, 21
15439חלק2
15440חלק202
15441חלק1
15480חלק13, 15-24, 64-75
15481חלק1-314-21, 24-34
15482חלק1-2, 6-8, 10, 13-14, 16-17, 20
15483חלק46, 66-70, 7242-45, 47-61, 63-65
15484חלק34-37, 41, 43-44, 46, 48-53, 73-79
15485חלק1-13, 42-44, 9214-21, 32-41, 59-75, 93-95
15486חלק2-20, 34-36, 92, 126-13421, 31-32, 37-42, 44-50, 52-64, 91, 93-98, 100-105, 110-125, 135-141, 145
15487חלק1-3, 5-3944-50, 52-64
15488חלק1-78
15490חלק16-21, 34, 64, 74-75, 10012-15, 70-73, 76, 91-98, 101
15491חלק441-2, 11-17, 28-34, 61, 65
15492חלק1-9, 48-50, 98-9910-18, 26-33, 44-47, 51-64, 96
15493חלק1-10, 12, 14-17, 19-34, 51-67, 75-89, 98-10911, 37-50, 68-74, 90-97, 110
15494חלק4-5, 8-12, 14-17, 19-32, 821-3, 6-7, 13, 18, 33-47
15495חלק38-39, 82, 85, 87-88, 9471-74, 86, 89, 96
15496חלק1
17371חלק4, 8, 18
17372חלק15-169, 14, 17, 19
17373חלק59
22566חלק3
22567חלק8, 14-15, 343, 6-7, 9-11, 18, 21, 31-32, 35
22568חלק2, 4-7, 12, 15-18, 20-21, 27
22569חלק102-3, 7, 9, 31
22570חלק7-10, 16, 312-5, 11-12, 23, 25-26, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11109כפר נופש יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/10/2006
קבלת תכנית26/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200700312/02/2007