יערות רכס יבניאל וכפר קיש

תוכנית ג/ 19182

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יערות רכס יבניאל וכפר קיש
מספר: ג/ 19182
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון יערות יביניאל כפר קיש, כמרחב משולב של יערות, שמורות טבע ושטחים פתוחים
פירוט ודיוק והרחבת שטחי יערות על פי הוראות תמ"א 22
שינוי שטח חקלאי ליעוד יער טבעי לשימורף יער פארק קיים, יער נטע אדם קיים, נטיעות בגדות נחלים
שינוי שטח שצ"פ ושביל הולכי רגל לשטח יער טבעי לשימור
שינוי יעוד שטחי נחל לשטחי נטיעות בגדות נחלים
יעוד שטחים לשמורת טבע
יעוד שטח לחניון משני עין שרונה

עיקרי ההוראות:
קביעת יעודי קרקע מתן הנחיות והוראות ליעודי היערות השונים יער נטע אדם קיים, יער טבעי לשימור יער פארק קיים ונטיעות בגדות נחלים
קביעת מיקום ושימושים לחניון משני, ומתן הנחיות ומגבלות לצרכי פיתוח נופש תיירות וטיילות
קביעת התכליות השימושים והממשק הערני המותרים בכל יעוד קרקע
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשמורת טבע ומתן הוראות ומגבלות לשימושים בשמורה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןעמק הירדןעמק הירדן
צפוןהגליל המזרחייבנאל
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15121חלק
15122חלק
15123חלק
15124חלק
15125חלק
15130חלק
15131חלק
15271חלק
15290חלק
15291חלק
15293חלק
15294חלק
15295חלק
15297חלק
15298חלק
15355חלק
15356חלק
15357חלק
15358חלק
15359חלק
15360חלק
15361חלק
15362חלק
15364חלק
15366חלק
15367חלק
15368חלק
15369חלק
15370חלק
15373חלק
15374חלק
15375חלק
15376חלק
15378חלק
15379חלק
15396חלק
15397חלק
15398חלק
15437חלק
15438חלק
15439חלק
15440חלק
15441חלק
15480חלק
15481חלק
15482חלק
15483חלק
15484חלק
15485חלק
15486חלק
15487כל הגוש
15488חלק
15489כל הגוש
15490חלק
15491חלק
15492חלק
15493חלק
15494חלק
15495חלק
15496כל הגוש
17030חלק
17371חלק
17372חלק
22538חלק
22567חלק
22568חלק
22569חלק
22570חלק
23248חלק
23273חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5907מושב שדמות דבורהשינוי
תוכניתג/ 1740עולם, סירין ונחל תבורשינוי
תוכניתג/ 4384מושב קיששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/01/2011
קבלת תכנית11/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201100903/08/2011