יפתח - חלוקה למתחמים

תוכנית ג/ 16290

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יפתח - חלוקה למתחמים
מספר: ג/ 16290
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע לבניני ציבור , לבילוי ונופש,לספורט,לציבורי פתוח,לזכויות מעבר,לדרכים,למגורים,למגורים ב', למלאכה ולתעסוקה ולשטחי קהילה.
ב. ארגון מחדש של מערך הדרכים הפנימיות.
ג. הגדרת מתחמים לצרכי חלוקה של אזור המגורים למגרשים.
ד. קביעת הוראות וחלוקה של מגרשים באזור מגורים ב'.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע קימים ממגורים " לציבורי פתוח,לזכות מעבר,לדרכים ולשטחי קהילה.
ב. קביעת ופרוט התכליות המותרות בכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועצוב אדריכלי.
ה. קביעת שלבי ביצוע והוראות לביצוע החלוקה למגרשים.
ו. חלוקה של אזור מגורים ב' למגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןיפתחיפתח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13501חלק4, 8, 112, 12
13502חלק7-8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12195תכנית מפורטת קבוץ יפתחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית06/04/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/04/2006