יפתח- חלוקה למתחמים

תוכנית ג/ 15713

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יפתח- חלוקה למתחמים
מספר: ג/ 15713
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעודי קרקע לבניני ציבור, לבילוי ונופש, לספורט,לציבורי פתוח,לזכויות מעבר,לדרכים,למגורים,למלאכה ולתעסוקה ולשטחי קהילה,
ב. ארגון מחדש של מערך הדרכים הפנימיות.
ג. הגדרת מתחמים לצרכי חלוקה של אזור המגורים למגרשים.
ד. קביעת הוראות וחלוקה של מגרשים באזור מגורים ב.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע קימים ממגורים : לציבורי פתוח ,לזכות מעבר, לדרכים ולשטחי קהילה.
ב. קביעה ופרוט התכליות המותרות בכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ה. קביעת שלבי ביצוע והוראות לביצוע החלוקה למגרשים.
ו. חלוקה של אזור מגורים ב' למגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןיפתחיפתח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13501חלק2, 124, 8, 11
13502חלק7-8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12195תכנית מפורטת קבוץ יפתחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/02/2009תאריך פרסום: 05/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5913. עמוד: 2291. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים16/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2009. עיתון: מעריב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/12/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/10/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית30/10/2007
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות22/03/2007תאריך פרסום: 22/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5643. עמוד: 2098. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה11/01/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/11/2005
קבלת תכנית14/08/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה