יפתח

תוכנית ג/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יפתח
מספר: ג/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לערוך תכנית מסודרת של קרקעות לישוב פועלים
חקלאיים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןיפתח

תיאור המיקום:
ישוב: יפתח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13968כל הגוש
13969כל הגוש
13972כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/1952תאריך פרסום: 30/10/1952. מס' ילקוט פרסומים: 257. שנה עברית: התשיג .
פרסום להפקדה ברשומות21/04/1952תאריך פרסום: 21/04/1952. מס' ילקוט פרסומים: 156. עמוד: 3. שנה עברית: התשיב .
החלטה בדיון באישור תכנית26/04/1951
החלטה בדיון בהפקדה19/05/1950
קבלת תכנית08/11/1949