יציץ- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.

תוכנית גז/ 78

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יציץ- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מספר: גז/ 78
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת בית עלמין לישוב הנ"ל ודרך גישה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזריציץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3718חלק43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות21/09/1967תאריך פרסום: 21/09/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1393. שנה עברית: התשכז .
קבלת תכנית21/09/1967