יצירת מבנה מגורים בן 5 קומות לשם יצירת 16 יח"ד. ראס אל עמוד

תוכנית 10012

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יצירת מבנה מגורים בן 5 קומות לשם יצירת 16 יח"ד. ראס אל עמוד
מספר: 10012
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מבנה מגורים בעל 5 קומות מעל קומת הקרקע לשם יצירת 16 יחידות דיור.
ב. קביעת שטחי בניה מרביים המותרים לבניה בשטח בסך של 1,891.00 מ"ר.
ג. קביעת אחוזי הבניה של המגרש ל- 177.35%.
ד. קביעת 16 מקומות חניה בתוך שטח המגרש כשטח חניה פרטית.
ה. שינוי תוואי דרך קיימת ויצירת תוואי לדרך חדשה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםראס אל עמוד

תיאור המיקום:
שטח בין קורדינטות
אורך: 222825-222650
רוחב: 630645-630566

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף14/12/2004
קבלת תכנית26/10/2004