יצירת מגרש באזור תעשיה קיים ע"י איחוד מגרשים

תוכנית 23/ 03/ 103/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יצירת מגרש באזור תעשיה קיים ע"י איחוד מגרשים
מספר: 23/ 03/ 103/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מגרש באזור תעשיה קיים על ידי איחוד מגרשים,
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
אזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 103/ 1אזור תעשיה המזרחי - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית27/10/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002