יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבה של המושב.

תוכנית בר/ 251

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבה של המושב.
מספר: בר/ 251
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבה
של המושב.
ב. קביעת אזור חדש לבניה למגורים.(סה"כ 115 יח"ד).
ג. הקצאת קרקע לצרכי ציבור.
ד. התווית דרכים.
ה. הפשרת קרקע חקלאית.
ו. איחוד וחלוקה בהסכמה עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק
התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיסודות

תיאור המיקום:
ישוב: יסודות
מועצה איזורית נחל שורק.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3894חלק21, 24, 32, 35
3914חלק32-33
3915חלק30-31, 140, 143, 163-165, 168, 171-174
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 201יסודותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/01/2002תאריך פרסום: 28/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5049. עמוד: 1247. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים28/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/12/2001
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/12/2001
החלטה בדיון באישור תכנית05/12/2001
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2001תאריך פרסום: 23/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5026. עמוד: 223. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים14/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/09/2001
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/09/2001
החלטה בדיון בהפקדה20/09/2000
קבלת תכנית24/11/1998