יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבת הקיבוץ בניית 138 יח"ד.

תוכנית בר/ 282

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבת הקיבוץ בניית 138 יח"ד.
מספר: בר/ 282
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבה של הקיבוץ.
ב. קביעת אזור חדש לבניה למגורים עבור 138 יח"ד.
ג. הקצאת קרקע לצרכי ציבור.
ד. התווית דרכים.
ה. הפשרת קרקע חקלאית למגורים, מבני ציבור, מבני משק, תעשיה,
למלונאות נופש וספורט, לכבישים.
ו. קביעת זכויות והוראות בניה.
ז. איחוד וחלוקה בהסכמה על כל תחום התכנית עפ"י פרק ג'
סימן ז' לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
בניית 138 יח"ד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5447חלק351
5448חלק3-5, 7-182
5449חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 137/ 2אזור ספורט ונופש והרחבת בית עלמיןשינוי
תוכניתבר/ 137/ 3קביעת אזור לתעשיה ע"י שינוי יעוד הקרקע, משטח מבני משק לאזור תעשיה.שינוי
תוכניתמשמ/ 74שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתבר/ 137שורקות - קבוץ חפץ חייםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2003תאריך פרסום: 22/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5208. עמוד: 3534. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים11/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/07/2003
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/07/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות29/06/2003
החלטה בדיון באישור תכנית29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות05/05/2003תאריך פרסום: 05/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5177. עמוד: 2189. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2003
פרסום להפקדה בעיתונים14/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/03/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/03/2003
החלטה בדיון בוולק"ח06/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה02/10/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/04/2002
קבלת תכנית26/03/2002