יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה.

תוכנית בר/ 256/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה.
מספר: בר/ 256/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת אזור תעשיה קיים ביד-בנימין ב- 24,000 מ"ר, והוספת שטחים ציבוריים, ע"י שינויים בייעוד הקרקע והנחיות בניה:
שינוי מייעוד קרקע חקלאית לתעשיה, לשטח ציבורי פתוח לשטח למבני ציבור וכבישים.
ב. התווית דרך חדשה בין אזור התעשיה לבין מושב בית חלקיה ע"י שינוי בייעוד הקרקע מחקלאי לדרך, וקביעת רוחב וקוי בנין לדרך זו.
ג. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.
ד. הפשרת קרקע חקלאית.
ה. יצירת פתרונות תעסוקה לאוכלוסיית היישוב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיד בנימין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4303חלק1, 34, 43, 50, 57, 59, 62-63
4726חלק2-3, 17
5446חלק1912-13, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 256הרחבת ישוב קהילתי יד בנימין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1980. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים02/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/02/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות28/01/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית12/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 577. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בוולק"ח04/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה24/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/07/2006
קבלת תכנית28/06/2006