יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז מסחרי.

תוכנית אל/ מק/ 195/ 3/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז מסחרי.
מספר: אל/ מק/ 195/ 3/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז מסחרי.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה מחדש.
2. שינוי קווי הבניין.
3. הגדלת תכסית בקומת קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדשמעון בן שטח

תיאור המיקום:
רבי שמעון בן שטח 8,10.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5761חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 3רובע Aשינוי
תוכניתגז/ במ/ 195/ 3רובע Aכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5789. עמוד: 2523. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200800631/01/2008