יצירת 8 מגרשי מגורים ברחוב תירוש

תוכנית 25/ 03/ 102/ 71

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יצירת 8 מגרשי מגורים ברחוב תירוש
מספר: 25/ 03/ 102/ 71
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת 8 מגרשי מגורים ברחוב תירוש ,דימונה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע משצ"פ לאזור מגורים ב', דרך ודרך משולבת.
- קביעת שימושים לאזור מגורים ב', דרך ודרך משולבת.
- קביעת זכויות והוראות בנייה לאזור מגורים ב'.
- קביעת קווי בנין.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונהדימונה

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא ברח' תירוש, שכונת שבעת המינים
קואורדינטה X 202290
קואורדינטה Y 552500

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39504חלק1110, 16, 43
39506חלק110
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית25/ 03/ 102/ 41שכונת שבעת המינים - דימונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 261. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/08/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/08/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2425. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/03/2010
פרסום להפקדה בעיתונים04/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/03/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/02/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה06/04/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/09/2008
קבלת תכנית14/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112925/03/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900706/04/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה