ישוב אלעד

תוכנית גז/ במ/ 195/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: ישוב אלעד
מספר: גז/ במ/ 195/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לפרט את יעודי הקרקע לפי הוראות תכנית
גז / במ / 195, למטרות הבאות:
12.1.1 שטח לבניני ציבור.
12.1.2 שטח ציבורי פתוח ושבילים.
12.1.3 אזור מגורים ב'.
12.1.4 אזור מסחרי.
12.1.5 דרכים.
12.2 קביעת הוראות בניה ופיתוח עקרונותיהם.
12.3 חלוקה למתחמי תכנון - קביעת מספר הקומות
ומספר היחידות המירבי במתחם.
12.4 ביטול חלקות קיימות וחלוקה חדשה כמפורט
בתשריט ובהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלודלודלוד

תיאור המיקום:
ישוב: אלעד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4058חלק1-4, 8-12, 14-18, 20-27, 30-34, 36-38, 40, 43-48, 53, 99-101, 105-106, 11550-52, 54, 90, 102-103
4059חלק6-7, 20-24, 26-28, 35-40, 43-44, 49-51, 54-55, 57-62, 65-66, 68-69, 7712, 29, 41, 52, 67, 72-73, 76, 78-79, 127-130
4060חלק53-54, 56, 58
4062חלק22, 26, 38-40, 44, 49, 67-6820, 62, 64-65
4063חלק40-41, 53-61, 63, 6667
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1994.
פרסום לאישור ברשומות30/10/1994תאריך פרסום: 30/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4257. עמוד: 512. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/10/1994
החלטה בדיון באישור תכנית06/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות25/02/1993תאריך פרסום: 25/02/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4088. עמוד: 1852. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים12/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/02/1993
החלטה בדיון בהפקדה08/06/1992
קבלת תכנית02/03/1992