ישוב באר-טוביה

תוכנית ד/ 716/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישוב באר-טוביה
מספר: ד/ 716/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון לתכנית מפורטת 716/3

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה

תיאור המיקום:
באר-טוביה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/1978תאריך פרסום: 29/06/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2449. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה ברשומות15/12/1977תאריך פרסום: 15/12/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2395. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית14/12/1977