ישוב בצרון

תוכנית ד/ 771

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישוב בצרון
מספר: ד/ 771
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול תכניות בנין ערים קיימות מס' ע/ 14.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבצרון

תיאור המיקום:
מושב בצרון,מועצה אזורית באר - טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
484חלק5
485חלק19-22
487חלק19
488חלק13
550חלק1, 6
551חלק7-8
552חלק16-18
553חלק32, 35-38, 40
554חלק26
555חלק1, 3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/01/1972תאריך פרסום: 13/01/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1795. עמוד: 843. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/1971
פרסום להפקדה ברשומות19/08/1971תאריך פרסום: 19/08/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1747. עמוד: 2475. שנה עברית: התשלא .
פרסום להפקדה בעיתונים18/08/1971תאריך פרסום בעיתון: 18/08/1971. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/1971. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון בהפקדה28/06/1971
קבלת תכנית14/06/1971