ישוב חדש פארן ב'

תוכנית 30/ 02/ 304

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ישוב חדש פארן ב'
מספר: 30/ 02/ 304
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת ישוב חדש פארן ב'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהפארן
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית10/01/2006