ישוב חלוצית 1 - במועצה אזורית אשכול

תוכנית 7/ 02/ 480/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ישוב חלוצית 1 - במועצה אזורית אשכול
מספר: 7/ 02/ 480/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת ישוב כפרי / קהילתי הכולל 350 יחידות דיור וקביעת יעודי הקרקע למגורים, (אזור מגורים א', אזור מגורים א' 3 ואזור מגורים בנחלה), אזור מסחר ותעסוקה, שטחים לבנייני ציבור, אזור מוסדות, אזור מלונאות ונופש, שטחים פתוחים ציבוריים, אזור ספורט ונופש, דרך גישה ליישוב ודרכים פנימיות ואזור נוף פתוח.
ב. שינוי יעוד שטח מקרקע חקלאית לשטח לישוב כפרי, שינוי יעוד שטח משטח לישוב כפרי לקרקע חקלאית, שינוי יעוד מדרך חדשה לקרקע חקלאית ומקרקע חקלאית לדרך חדשה.
ג. הקצאת מגרשים ליעודי הקרקע השונים וקביעת הוראות ומגבלות בנייה לרבות זכויות בניה, והנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים להקמת יישוב כפרי/ קהילתי הכולל
כ- 350 יחידות דיור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
המועצה האזורית אשכול, מדרום לישובים בפתחת שלום
נ.צ. מרכזי 561375/ 134625

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39001חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 480ישובי חולות חלוצה במועצה אזורית אשכולשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2006תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 875. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים24/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3911. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה30/01/2006
קבלת תכנית29/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים63130/06/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600130/01/2006