ישוב ניר בנים

תוכנית ד/ 823

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישוב ניר בנים
מספר: ד/ 823
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואזורים.
ג. ביטול תכנית בנין ערים קיימות מס' ד/ 235, ע/ 80.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
ניר בנים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1072חלק
1073חלק
1074חלק
1339חלק
1340חלק
1343חלק
1704חלק
1705חלק
1706חלק
1707כל הגוש
1708חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתד/ 235תכנית מפורטת למושב עובדיםביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1972תאריך פרסום: 30/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1879. שנה עברית: התשלג .
פרסום להפקדה ברשומות03/08/1972תאריך פרסום: 03/08/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1843. שנה עברית: התשלב .
קבלת תכנית02/08/1972