ישוב עזריקם

תוכנית ע/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישוב עזריקם
מספר: ע/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ישוב עזריקם

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהעזריקם

תיאור המיקום:
מושב עובדים - עזריקם ( ביתניה ב' )

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/11/1951תאריך פרסום: 29/11/1951. שנה עברית: התשיב .