ישוב פתחת שלום

תוכנית 7/ 02/ 255

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישוב פתחת שלום
מספר: 7/ 02/ 255
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ישוב פתחת שלום .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39001חלק
39002חלק
100299חלק
100300חלק
100301חלק
100302חלק
100303חלק
100304חלק
100305חלק
100306חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/10/1981תאריך פרסום: 29/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2759. עמוד: 134. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית23/03/1981
פרסום להפקדה בעיתונים01/02/1980תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1980.
פרסום להפקדה ברשומות11/10/1979תאריך פרסום: 11/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2569. עמוד: 74. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה30/07/1979
קבלת תכנית23/07/1979