ישוב קהילתי "זיו הגליל", הרחבה

תוכנית ג/ 12746

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישוב קהילתי "זיו הגליל", הרחבה
מספר: ג/ 12746
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת שכונת מגורים חדשה בת 155 יחידות דיור, כהמשך ריקמה אורבנית של השכונה הקיימת.
ב. קביעת הוראות בניה, פיתוח שטח, טיפול נוי וגינון, כתנאי למתן היתר בנייה.
ג. מתן הוראות בדר עיצוב ארכיטקטוני והוראות לגבי צורה חיצונית של המבנים.

עיקרי הוראות התכנית:-
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית ואזור יער לטיפוח ( ח51 לפי תמ"א 22) לקרקע למגורים.
ב. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה - קביעת צפיפות, מרווח בניה, גובה בניינים. \
ד. קביעת הנחיות בניה ועיצוב אדריכלי.
ה. קביעת שלבים , ההתניות לביצוע.
ו. קביעת הנחיות סביבתיות.
ז. חלוקה למגרשים ( איחוד וחלוקה).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףנווה זיו

תיאור המיקום:
הישוב ממוקם בתחום שיפוט מונציפאלי מוא"ז מעלה הגלי, באזור גבעת שעל , שנמצא כ- 3 ק"מ צפון - מזרחה מקיבוץ כברי.
הכניסה לישוב מכביש 89. היישוב מתוכנן כהמשך היישוב הקיים ומהווה חלק אינטגרלי של מערכת תיכנונית משותפת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1833חלק6
18667חלק5, 24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 39ישוב קהילתי - נוה זיושינוי
תוכניתג/ 11013נווה זיו - שינוי תקנוןשינוי
תוכניתג/ 13319זיו הגליל - מרכז הישוב - שלב א'התליה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4019. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים27/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/06/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/02/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות06/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3908. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/05/2006
החלטה בדיון בוולק"ח07/03/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית30/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2004
קבלת תכנית12/09/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200800925/03/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים86511/02/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200700706/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים48907/03/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים25430/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200401101/11/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים24317/08/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400614/04/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח18102/02/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300711/08/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200200809/12/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200200415/04/2002