ישוב קהילתי באר אורה

תוכנית 12/ מק/ 502

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישוב קהילתי באר אורה
מספר: 12/ מק/ 502
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשינוי והזזת מגרשים
שיעודם: מגורים, מלונאות ונופש, מבני ציבור
ושצ"פ - על ידי איחוד וחלוקה.
כמו כן להרחיב דרך מאושרת בהתאם
ללא כל שינוי בסיכום שטחי היעוד מתכנית 164/02/12
הכל לפי סעיפים 62 א' (א) 1 + (א) 2 בתיקון 43 לחוק התכנון והבניה -
התכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י הסעיפים הנ"ל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותבאר אורה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 02/ 164יישוב קהילתי באר - אורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה02/10/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/11/2003