ישוב קהילתי קלע אלון

תוכנית ג/ 11020

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ישוב קהילתי קלע אלון
מספר: ג/ 11020
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח הפתוח של ישוב קלע אלון.
ב. פריסת הישוב (תכנית אורבנית) במסגרת של גבול שטח
בתכנון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןקלע

תיאור המיקום:
ישוב: קלע
קלע אלון

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף18/11/1998
קבלת תכנית18/11/1998