ישוב שיזף

תוכנית 10/ 02/ 200/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ישוב שיזף
מספר: 10/ 02/ 200/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ישוב שיזף

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/11/2007
קבלת תכנית04/09/1988
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701119/11/2007