ישוב שפיר

תוכנית ד/ 805

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישוב שפיר
מספר: ד/ 805
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ישוב שפיר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירשפיר

תיאור המיקום:
מושב שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1052חלק37
1064חלק1, 11, 14, 19, 21
1066חלק1, 3, 25, 39
1077חלק42
1078חלק36, 47, 53
1079חלק69
1114חלק48, 54, 117
1115חלק20
1535חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1972תאריך פרסום: 30/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1879. שנה עברית: התשלג .