ישוב תימורים

תוכנית ד/ 703

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישוב תימורים
מספר: ד/ 703
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהתמורים

תיאור המיקום:
תימורים, מ.א באר-טוביה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/10/1970תאריך פרסום: 29/10/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1668. שנה עברית: התשלא .
פרסום להפקדה ברשומות28/05/1970תאריך פרסום: 28/05/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1629. שנה עברית: התשל .
קבלת תכנית27/05/1970