ישוב תלמי יחיאל

תוכנית ד/ 704

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישוב תלמי יחיאל
מספר: ד/ 704
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ישוב תלמי יחיאל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהתלמי יחיאל

תיאור המיקום:
תלמי יחיאל, מ.א. באר טוביה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/06/1971תאריך פרסום: 24/06/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1732. עמוד: 2099. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון באישור תכנית22/03/1971
פרסום להפקדה ברשומות09/04/1970תאריך פרסום: 09/04/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1616. עמוד: 1720. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון בהפקדה16/02/1970
קבלת תכנית15/01/1970