ישוב תמורים

תוכנית עג/ 168

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישוב תמורים
מספר: עג/ 168
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ישוב תמורים. מבוטל על-ידי ד/703

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהתמורים

תיאור המיקום:
מושב עובדים תמורים.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/11/1954תאריך פרסום: 11/11/1954. שנה עברית: התשטו .