ישות כללית 05/ המ/ 45

ישות כללית 05/ המ/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: ישות כללית 05/ המ/ 45
מספר: 05/ המ/ 45
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 6/ 2005/ ברמת בית הכרם- שינוי יעודי קרקע וקביעת בינוי.פיצויים