ישיבת "בני עקיבא", מירון, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 9493

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ישיבת "בני עקיבא", מירון, שינוי למתאר
מספר: ג/ 9493
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח לפתוח ישיבת בני עקיבא, מירון.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים השונים בתחום
התכנית.
ג. קביעת הוראות בניה באזורים הנ"ל.
ד. קביעת הנחיות לפתוח התשתיות.
ה. שינוי יעוד קרקע משטח מגורים לסגל ולתלמידים,
ציבורי פתוח, שביל ודרך לשטח למבני ציבור.
ו. שינוי ברשימת התכליות של חלק מהשטח הציבורי הפתוח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילמירון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13676חלק6-7, 10, 16-191-2, 5, 8-9, 14-15
13688חלק26, 29, 31-32, 60, 63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8106שנוי בתקנון, מירוןשינוי
תוכניתג/ 374מירון ההיסטוריתשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות27/05/2003תאריך פרסום: 27/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5189. עמוד: 2564. שנה עברית: התשסג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/04/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה20/03/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה08/05/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/02/2001
החלטה בדיון באישור תכנית18/11/1998
פרסום להפקדה ברשומות01/09/1998תאריך פרסום: 01/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4674. עמוד: 4872. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים07/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 07/08/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/07/1998
החלטה בדיון בהפקדה27/05/1998
קבלת תכנית07/08/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים28720/03/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים19808/05/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים17422/01/2002