ישיבת הנגב - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 117

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישיבת הנגב - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 117
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יעוד שטחים לשכונת מגורים לפי היעודים הבאים:
1. אזור מגורים א'.
2. אזור מגורים ג'.
3. שטח לבנייני ציבור.
4. שטח ציבורי פתוח.
5. שטחים פרטיים פתוחים.
ב. התוית דרכים חדשות.
ג. קביעת בינוי בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק1-147
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/02/1989תאריך פרסום בעיתון: 27/02/1989. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/1989.
פרסום לאישור ברשומות12/01/1988תאריך פרסום: 12/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3516. עמוד: 603. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/1986
פרסום להפקדה בעיתונים02/09/1986תאריך פרסום בעיתון: 02/09/1986. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/1986. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/1986. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1986תאריך פרסום: 05/06/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3342. עמוד: 2211. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון בהפקדה23/12/1985
קבלת תכנית20/11/1985