ישיבת הנגב - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 158

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישיבת הנגב - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 158
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת 68 יח"ד ע"י שינוי יעוד הקרקע וקביעת הוראות בנייה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע ממגורים ב', ממגורים ג', שצ"פ ושבילים ל- מגורים ב' ושצ"פים לפי הנחיות מבא"ת 2006.
- קביעת התכליות והשימושים המותרים לכל יעוד קרקע, הגדרת זכויות ומגבלות בניה לאזור מגורים ב'.
- הנחיות בדבר הריסת מבנה קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
מתחם מגורים נמצא בסמוך לישיבת הנגב בשכ' מערבית בין רחובות הרב גרשונוביץ מצפון, שלום בונייך מדרום ורח' אגוז ממערב.

קואורדינטה X 160,650
קואורדינטה Y 592,750

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39579חלק5547, 54, 56, 73, 89, 93
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 36תוכנית 22/ 03/ 102/ 36שינוי
תוכנית22/ 03/ 102/ 79נתיבות, שכונת שלום בונייךשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות13/09/2009תאריך פרסום: 13/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 121. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות26/03/2009תאריך פרסום: 26/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5935. עמוד: 3112. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/03/2009
פרסום להפקדה בעיתונים05/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/02/2009
החלטה בדיון בהפקדה31/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/11/2006
קבלת תכנית16/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901010/08/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים101725/03/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800431/03/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה