ישיבת הסדר שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 98

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישיבת הסדר שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 98
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת שטח למבנים ומוסדות ציבור והסדרת מצב קיים של ישיבת ההסדר.
2. שינוי ייעודי קרקע משצ"פ, מסחר, מגורים ושטח לבניני ציבור למבנים ומוסדות ציבור לחינוך, שטח מסחר, מגורים, שצ"פ ודרך משולבת.
איחוד וחלוקת מגרשים- ללא הסכמת הבעלים בכל תחום התכנית.
3. תוספת חזית מסחרית הינה עבור תאי שטח למגורים במגרשיםה 89, 90.
4. העתקת דרך- רח' ההסתדרות.

עיקרי ההוראות:
- קביעת שינוי יעוד קרקע משצ"פ למבנים ומוסדות ציבור.
- תוספת אחוזי בניה בקומה נוספת ללא הסכמת הבעלים.
- העתקת דרך מס' 7.
- תוספת חזית מסחרית הינה עבור תאי שטח למגורים במגרשים 89, 90.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרותזרח משה

תיאור המיקום:
שכונת ניר עם

קואורדינטה מערב מזרח- Y 603.750 רוחב
קואורדינטה דרום צפון-X 161.175 אורך

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1896חלק26-27, 85-88, 90, 94-95, 97, 99, 102, 10689, 96
1900חלק83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 02/ 101/ 16תיקון לתכנית מתאר שדרות-מרכזשינוי
תוכנית21/ 03/ 102/ 28שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מוסדות ציבור - שדרותשינוי
תוכנית21/ 03/ 102/ 41רחוב רון שוקרון - שדרותשינוי
תוכנית21/ 03/ 102/ 44שינוי יעוד מאזור בנייני ציבור לאזור ציבורי פתוח - שדרותשינוי
תוכנית21/ 03/ 102/ 27שדרות, (מספר קודם: ת/4/11/1)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/05/2009תאריך פרסום: 12/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5950. עמוד: 3719. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים08/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/04/2009
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/03/2009תאריך פרסום: 03/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5924. עמוד: 2638. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/02/2009
פרסום להפקדה בעיתונים16/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/12/2008
החלטה בדיון בהפקדה11/08/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/11/2007
קבלת תכנית12/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900530/03/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים100101/02/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800811/08/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה