ישיבת מאור חכמי מערב -טלז סטון

תוכנית מי/ 758

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ישיבת מאור חכמי מערב -טלז סטון
מספר: מי/ 758
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים א' מיוחד.
ב. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לבנין ציבורי.
ג. קביעת הוראות לבינוי ופיתוח.
ד. הרחבת דרך קיימת,ביטול דרך קיימת,קביעת זכות
מעבר לציבור,וקביעת שטח לעיצוב נופי.
ה. חלוקה חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהכפר הנוער-קרית יערים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29536חלק3325, 103, 137, 154
29540חלק28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/06/1996תאריך פרסום: 18/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4419. עמוד: 3602. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים28/05/1996תאריך פרסום בעיתון: 28/05/1996.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/04/1996
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/04/1996
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/1996
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר10/12/1995
פרסום להפקדה ברשומות07/09/1995תאריך פרסום: 07/09/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4332. עמוד: 4762. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים27/08/1995תאריך פרסום בעיתון: 27/08/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/08/1995
החלטה בדיון בהפקדה01/06/1993
קבלת תכנית10/03/1993