ישיבת מנחת יצחק הושע 8 בני ברק

בקשה ועדה מקומית 522/ 85/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: ישיבת מנחת יצחק הושע 8 בני ברק
מספר: 522/ 85/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית ישיבה הכוללת 3 קומות + גלריה וזאת מעל קומת עמודים, ומעל קומת מרתף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברקהושע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6122חלק8
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות86113/12/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות85327/09/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3821/03/2004