ישיבת נחלים

תוכנית גז/ 424/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ישיבת נחלים
מספר: גז/ 424/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת גבולות המוסד. 2. דרכים פנימיות והרחבות. 3. קביעת קוי בנין ומרחקים צדדיים ואחוריים. 4. תכנון מקום מבנים לעתיד. 5. מבנים להריסה. 6. שטח מגורים לעובדים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןנחלים

תיאור המיקום:
מרחב תכנון לודים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4044חלק43-45, 52
4045חלק47-52, 57-58, 70, 74, 76
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/09/1968תאריך פרסום: 12/09/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1473. שנה עברית: התשכח .