כאוכב - תחנת שאיבה מס' 1

תוכנית ג/ 10904

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כאוכב - תחנת שאיבה מס' 1
מספר: ג/ 10904
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטחים למתקנים הנדסיים (בעיקר תחנת שאיבה)
בתוואי של קו ביוב אזורי יודפת / כאוכב / כפר מנדא
ולדרך גישה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב

תיאור המיקום:
ישוב: כאוכב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17682חלק29
17687חלק22, 36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/03/2000תאריך פרסום: 14/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4863. עמוד: 2925. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים25/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/01/2000
החלטה בדיון באישור תכנית11/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות24/06/1999תאריך פרסום: 24/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4773. עמוד: 4262. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 08/06/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/05/1999
החלטה בדיון בהפקדה20/01/1999
קבלת תכנית10/09/1998