כביש "S"

תוכנית 3/ 02/ 101/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש "S"
מספר: 3/ 02/ 101/ 72
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לקביעת תוואי וזכויות הדרך
לכביש S בגבולות המסומנים בתשריט על ידי שינויים
ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםאקוסטיקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
כביש S

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
182חלק21, 3-6, 8-9, 12-14
471חלק9, 20
472חלק21-221, 5-10, 20, 35
473חלק18-20, 24
2023חלק10
2069חלק39
2463חלק7, 9, 11, 335, 8, 20, 23, 27-28, 31, 34
2464חלק19-20, 32-33, 45-46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/05/2000תאריך פרסום: 22/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4882. עמוד: 3523. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים15/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/04/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות20/12/1999
פרסום להפקדה ברשומות26/01/1999תאריך פרסום: 26/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4724. עמוד: 1724. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 15/01/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה30/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה24/08/1998
קבלת תכנית23/02/1997