כביש גישה לאזור התעשיה ניר-צבי

תוכנית גז/ 475/ 20/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש גישה לאזור התעשיה ניר-צבי
מספר: גז/ 475/ 20/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח הדרך.
ב.שינוי יעוד משטח תעשיה לשטח הדרך.
ג.שינוי יעוד משטח אחסנה מוגבלת לשטח הדרך.
ד.שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח הדרך.
ה.קביעת קו בנין עפ"י המסומן בתשריט.
ו. קביעת הוראות בדבר שלבי ביצוע לצמתי הגישה
מדרך מס' 44.
הסדרת הסתעפויות וצמתים בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צבי

תיאור המיקום:
ישוב: ניר צבי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4224חלק22-23, 26-27, 29-44, 53-59, 69-79, 81, 95-97
4227חלק35-36, 40-49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 475/ 17ניר צבישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/03/2001תאריך פרסום: 12/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4970. עמוד: 1970. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים27/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/01/2001
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות17/09/2000
פרסום להפקדה בעיתונים30/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 30/08/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה16/09/1998
קבלת תכנית09/07/1998