כביש גישה לבי"ס אזורי ברגבה

תוכנית ג/ 1126

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש גישה לבי"ס אזורי ברגבה
מספר: ג/ 1126
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סלילת כביש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשררגבה

תיאור המיקום:
ישוב: רגבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18118חלק
18138חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות18/06/1970תאריך פרסום: 18/06/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1636. עמוד: 2284. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון בהפקדה12/01/1970
קבלת תכנית11/06/1969