כביש גישה לג'יסר זרקה (המשך)

תוכנית ג/ 642

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש גישה לג'יסר זרקה (המשך)
מספר: ג/ 642
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתוות כביש גישה לג'סר זרקה בקטע החל מתעלת נקוז
זרגניה עד מרכז הכפר אשר יעבר דרך גשר תחתי בתוך
סוללת הכביש המהיר החדש תל-אביב-חיפה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןג'סר א-זרקאג'סר א-זרקא

תיאור המיקום:
ישוב: ג'סר א-זרקא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10178חלק1
10399חלק2-3, 25-26, 76, 78, 87-90, 102-105
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים31/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2007. עיתון: הצופה.
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1062. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בביטול הפקדה21/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים15/12/1968תאריך פרסום בעיתון: 15/12/1968.
פרסום להפקדה ברשומות14/11/1968תאריך פרסום: 14/11/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1485. עמוד: 230. שנה עברית: התשכט .
החלטה בדיון בהפקדה04/06/1968
קבלת תכנית04/06/1968
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200501421/09/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200302003/12/2003