כביש גישה לחניתה

תוכנית ג/ 13085

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש גישה לחניתה
מספר: ג/ 13085
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מיער נטע אדם קיים, מגורים ומוסדות ציבור, מבני משק, שטח פרטי פתוח לדרך וסלילת כביש.
ליעד את השטח המותחם להקמת תעלות, גדרות, קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
הסדרת הסתעפויות וצמתים.
הסדרת ניקוז: יערך במקביל לתכנון הדרך ע"י הבטחת זרימה מסודרת של מי גשמים לתוך נחלים קיימים.
שמירה על נוף: בעת ביצוע סלילת הכביש, תימנע במידה מירבית מפגיעה בנוף ומסתימת ואדיות ונחלים ע"י שפיכת חומר וחפירה עודפת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרחניתה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18216חלק31-33, 38-40
18217חלק19, 22-26, 29-30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/06/2009
החלטה בדיון בוולק"ח03/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2001
קבלת תכנית19/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200401906/07/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח14603/06/2002